Who We Are

บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ การผลิต และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท อีพีอี โฟม, แอร์บับเบิล, ตาข่ายโฟม, ถุง LDPE, HDPE และฉนวนกันความร้อน ประเภท Metalized Film บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด เดิมชื่อ บริษัท วี.พี.ไอ. ซัพพลาย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และเนื่องด้วยการเจริญเติบโตในธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขยายกำลังการผลิต โดยย้ายส่วนโรงงานการผลิตมาตั้งอยู่ที่ ถนน กาญจนาภิเษก ทำให้ความสามารถในการผลิตรองรับกับความต้องการของตลาดได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2550 ทางผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าไปสู่มาตรฐานสากลทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำระบบ ISO: 9001:2000 ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และการบริการที่ทันสมัย ไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุด จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนได้รับ ISO: 9001:2000

ในปี พ.ศ.2550 นั้นเป็นการยืนยันและการันตีในคุณภาพผลิตภัณฑ์ แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และการใส่ใจในผลิตภัณฑ์ทุกๆ ชิ้นที่จะส่งต่อสู่ลูกค้าในลำดับต่อไป ในปี พ.ศ.2555 ทางบริษัท ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด ขึ้นใหม่ด้วยความพร้อมในหลายๆด้านที่ใหญ่ขึ้น ศักยภาพในทุกๆด้านที่มากขึ้น รวมถึงฐานกำลังการผลิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้นในการจัดจำหน่ายจึงจะกระจายไปให้กว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการบริการที่ รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ โดยทางบริษัทจะยึดถือในเรื่องการผลิตที่ทันสมัย สู่คุณภาพสินค้าระดับสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด จวบจนไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ทุกๆ ชนิดของเราต่อไป บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด สำนักงานใหญ่ : 99 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สาขา นครชัยศรี : 88/8 ม.1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี11140 ประเทศไทย